SweetPoint

Blog

Duurzame teelt in beeld

Nederlandse boeren en tuinders hebben de ambitie om in 2030 wereldwijd koploper te zijn op het gebied van gezond telen. Ook het kabinet heeft mooie ambities op dit vlak: binnen tien jaar moet Nederland wat betreft de teelt van gezonde en duurzame voeding wereldwijd de onbetwiste leider zijn. Kortom; duurzaamheid leeft meer dan ooit tevoren. Van welke ontwikkelingen moet je als AGF Category Manager op de hoogte zijn? SweetPoint licht het graag verder toe.

SweetPoint, de puntpaprika specialist, kijkt naar de ontwikkelingen binnen het totale AGF-segment om klanten te inspireren en informeren over de kansen en mogelijkheden binnen deze categorie.

Kas als Energiebron

“Kas als Energiebron” is het innovatieprogramma vanuit LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert. Het programma ontwikkelt kennis en (teelt)technieken om in kassen energie te besparen en om meer duurzame energie zoals aardwarmte te gebruiken.
Aardwarmte is warmte uit het binnenste van de aarde en kan op circa 2.200 meter diep vanuit een zandlaag gewonnen worden. De warmte komt bij circa 75 graden vrij en kan het hele jaar benut worden. Het afgekoelde water wordt weer teruggebracht naar dezelfde aardlaag als waaruit het warme water is opgepompt. Aardwarmte zorgt er daarnaast voor dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afneemt.

Milieukeur biedt criteria voor verduurzaming

Milieukeur is een vooraanstaand Nederlands keurmerk voor duurzame producten en diensten. De criteria van Milieukeur (met ingang van 2019 Planet Proof genoemd) hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product en richten zich op zaken als zuinig met water en energie omgaan en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen. Met het telen volgens de eisen van Milieukeur spannen boeren en tuinders zich extra in voor een schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit en meer natuur op het landbouwbedrijf.

Gebruik van Bio plastics in tuinbouw is de toekomst

De plasticproductie wereldwijd zou in de afgelopen halve eeuw, vertwintigvoudigd zijn blijkt uit onderzoek van de Ellen MacArthur Foundation.

Is geen verpakking altijd beter?
Dat lijkt misschien wel zo, omdat het maken van verpakkingsmateriaal energie en grondstoffen kost, maar verpakkingen kunnen ook verspilling voorkomen doordat ze het product beschermen tegen beschadiging tijdens transport en opslag, en verlengen ze de houdbaarheid van het verpakte product. Omdat in het product vaak meer grondstoffen en energie gestoken zijn dan in de verpakking, levert het voorkómen van beschadiging en verspilling de meeste milieuwinst op. Een product verpakken en goed gebruiken is beter voor het milieu, dan een onverpakt product weggooien omdat het beschadigd of bedorven is.

De oplossing zou kunnen liggen in bio plastics. Dit is een verzamelnaam voor plastics die of van natuurlijke grondstoffen zijn gemaakt (biobased) of composteerbaar zijn. Op dit moment wordt voor de productie van biobased plastics onder meer maïs, suikerriet en hout gebruikt. De voornaamste reden dat biobased plastics nog niet op grote schaal worden toegepast, is dat ze nog vrij nieuw zijn. En als materialen nieuw zijn, is de markt daar nog niet op ingespeeld. Bovendien zijn ze vaak ook duurder dan reguliere materialen. Leveranciers en producenten hebben tijd nodig om zich hierop aan te passen.

SweetPoint en duurzaam telen

Vanuit SweetPoint is er veel aandacht voor duurzaam telen. De puntpaprika-specialist voldoet aan de eisen van Milieukeur en teelt met een zo laag mogelijke milieudruk. In een gesloten teeltsysteem worden water, meststoffen en andere materialen die de planten en puntpaprika’s niet opnemen, hergebruikt en aangevuld. Om het gebruik van fossiele brandstoffen verder terug te dringen wordt een groot deel van de teelt verwarmd met aardwarmte.

Wil je meer weten over de duurzame teelt van SweetPoint en de smaakvolle puntpaprika’s die daaruit voortkomen? Ga naar onze pagina over Duurzame Teelt.

Bronnen:

Contact ons