SweetPoint

Nieuws

Vruchtgroentefestival in teken van samenwerking

Een jaar nadat producentenorganisaties Best of Four, DOOR, Harvest House, The Greenery, Van Nature en ZON een samenwerking zijn aangegaan in de Federatie VruchtgroenteOrganisaties (FVO), was De Broodfabriek in Rijswijk op 5 oktober het toneel van het FVO Vruchtgroentefestival.

FVO VRUCHTGROENTEFESTIVAL GEHEEL IN TEKEN VAN SAMENWERKING

Een jaar nadat producentenorganisaties Best of Four, DOOR, Harvest House, The Greenery, Van Nature en ZON een samenwerking zijn aangegaan in de Federatie VruchtgroenteOrganisaties (FVO), was De Broodfabriek in Rijswijk op 5 oktober het toneel van het FVO Vruchtgroentefestival. Dit evenement, waarvoor alle aangesloten vruchtgroentetelers waren uitgenodigd, stond geheel in het teken van samenwerking. 200 telers, medewerkers en andere genodigden waren aanwezig.

Presentator Donatello Piras introduceerde het dagthema “Samen Groeien” en peilde de ambities van de aanwezigen met een korte quiz. Verder werd het publiek bevraagd naar de bereidheid tot samenwerking om de concurrentiepositie van de Nederlandse vruchtgroentesector te verbeteren.

Toekomst ligt in onze eigen handen

Cees Veerman, FVO-voorzitter en voormalig landbouwminister vertelde optimistisch te zijn over de kansen voor Nederlandse vruchtgroenten. “Niemand had ooit gedacht dat de telersverenigingen samen met het ontwikkelen van nieuwe markten bezig zouden gaan. We zijn nu bezig export van paprika naar China op te pakken! Kijk eens waar we nu staan,” aldus Veerman. Hij benadrukte dat het succes van de Nederlandse vruchtgroentesector voor een groot deel afhangt van de bereidheid van telers om zelf aan het stuur te zitten. “Wij moeten het samenwerken goed in de benen krijgen. De toekomst ligt in onze eigen handen. Daar moeten de telersverenigingen zich ook van bewust zijn. Daarom is FVO bezig met een toekomstvisie 2026, met onderwerpen als market intelligence en duurzaamheid.”

FVO: één krachtige stem

Na de opening was het woord aan Michiel van Ginkel (ZON). In een interview met Piras uitte hij zijn zorgen over de nieuwe exportstrategie van de overheid: “De Staatssecretaris van Landbouw richt zich op technologie in plaats van productie. Dat is opmerkelijk voor een industrie die zo belangrijk is voor Nederland.” De gewijzigde koers wijt hij onder andere aan de sterke verdeeldheid. “Door de versnippering zijn wij geen spreekbuis meer richting de overheid en andere marktpartijen. Daar hebben wij als sector steken laten vallen.” Juist daarom is het volgens Van Ginkel belangrijk om samen te werken: ”FVO is opgericht om één krachtige stem te ontwikkelen voor de belangen van de tuinbouwsector. Een sector die het zwaar had, sterk verdeeld was en een gebrek aan leiderschap kende.”

Contact ons