Puntpaprika specialist
SweetPoint

Coöperatie DOOR

DOOR is een professionele coöperatie van en voor vruchtgroentetelers. Met ruim 40 leden en in totaal meer dan 520 hectare glas heeft DOOR invloed in de markt. Via exporteurs en serviceproviders vinden de producten hun weg naar de retail- en foodservice-organisaties in Europa en daarbuiten. De focus van DOOR ligt op verkoop, marketing en innovatie. De verkoopdochter DOOR Partners BV is verantwoordelijk voor de verkoop, marketing en kwaliteitscontrole van de producten. Coöperatie DOOR faciliteert daarnaast op het gebied van ICT, financiën, voedselveiligheid en HRM.

Binnen coöperatie DOOR omarmen de productgroepen Prominent, Green Diamonds, Purple Pride, Paprico en SweetPoint de toegevoegde waarde van het gezamenlijk ondernemen. Belangrijke toekomstgerichte onderzoeken en concrete projecten worden in goed overleg uitgevoerd. De resultaten zijn bijzonder duurzaam, mede dankzij de gebundelde kennis en expertise.

HET FUNDAMENT VAN DOOR

DOOR is een bijzonder initiatief van telers, met als belangrijkste doel ‘een gezamenlijke visie op verkoop en marketing van prachtige producten en de praktische uitvoering daarvan’. Ervaren verkopers en marketeers geven dagelijks vorm aan dit belangrijke doel. Er wordt gewerkt met productgroepen; iedere groep focust zich volledig op het eigen product.

Door de omvang is DOOR een marktgerichte speler van formaat, waarbij het belang van de telers centraal staat. De leden zijn qua bedrijfsgrootte vergelijkbaar en tonen eenzelfde soort ondernemerschap. Zo vinden de telers het van groot belang dat er geïnvesteerd wordt in marketing en productinnovatie. De strategie en focus zijn gericht op het bereiken van een onderscheidende positie bij de klant en het behalen van een betere prijs dan gemiddeld. Dit bereiken we door te investeren in exclusieve ketenpartners. Via deze partners werken we aan een duurzame relatie met retailers.

De organisatie is plat en transparant. Alles is gericht op resultaat; als platform zijn wij dan ook goed in staat om kennis en ervaring tussen productgroepen effectief uit te wisselen. Hierdoor ontstaat een daadkrachtige netwerkorganisatie, waarin we door de projectmatige aanpak zaken als marketing, innovatie, zaadveredeling en internationalisering snel en effectief op kunnen pakken. Bovendien biedt de coöperatieve samenwerking belangrijke kostenvoordelen voor de leden.

door logo