Puntpaprika specialist
SweetPoint

De organisatie

Historie

In 1996 besloten vier Nederlandse paprikatelers onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het paprikasegment te verbreden. Dit onderzoek moest uitwijzen of er markt was voor een zoetere paprika met meer smaak. De conclusie was duidelijk en de puntpaprika was geboren: een zoete puntpaprika met een uitzonderlijke goede smaak, heerlijk zoet en met weinig zaad. De vier telers besloten hun krachten te bundelen om deze zoete puntpaprika in de markt te zetten.

De oprichting van telersvereniging SweetPoint (2003) was dan ook een logische stap. Verspreid over vier locaties in Nederland, worden nu op circa twintig hectare teeltoppervlak zoete puntpaprika’s geteeld. De ondernemers achter deze vier teeltbedrijven behoren tot de top op teeltgebied. Naast hun expertise, staan maximale toewijding en passie ervoor garant dat dagelijks de meest smaakvolle paprika’s van de hoogste kwaliteit kunnen worden geplukt. Dankzij intensieve kennisuitwisseling met elkaar en met een zaadveredelingsbedrijf, hebben zij een nieuwe dimensie gegeven aan de teelt van zoete puntpaprika’s. Zoeter, gezonder, met een verbeterde houdbaarheid, maar vooral smaakvoller.

Visie

Op de vier bedrijven werken, afhankelijk van het seizoen, honderd tot honderdvijftig medewerkers. Stuk voor stuk zijn zij geselecteerd op, voor deze exclusieve teelt, belangrijke vaardigheden. Daarnaast hebben zij passie voor het vak en liefde voor het product met elkaar gemeen.

SweetPoint beschikt over een eigen distributiecentrum gevestigd in Honselersdijk. Daar worden alle paprika’s van de 3 teeltbedrijven zorgvuldig gesorteerd en verpakt naar de wens van de afnemer.
SweetPoint beschikt over diverse keurmerken zoals Milieukeur, BRC, IFS en Global Cap. Dit zijn eisen en organisaties die wereldwijd garant staan voor maximale hygiëne, voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. De toekenning van deze keurmerken, de keuze voor deze exclusieve teelt en de ambitie om als organisatie te willen inspireren en creëren, sluiten perfect aan op de kernwaarden van SweetPoint: kwaliteit, superieur en betrouwbaar.

Teelt

SweetPoint teelt zoete puntpaprika’s met maximaal respect voor mens, milieu en omgeving. Vanuit deze rol hecht de organisatie veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op een respectvolle manier met de omgeving omgaan en opereren volgens de principes van duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Omdat we een gesloten teeltwijze hanteren, worden water, kunstmest en andere stoffen die de planten en vruchten niet opnemen via permanente recirculatie steeds aangevuld en hergebruikt. Deze methode is een absolute garantie dat er geen water, kunstmest of andere stoffen in de omgeving worden geloosd.

SweetPoint teelt maximaal biologisch. Dit betekent dat we in principe geen gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen om ziekten en plagen te bestrijden, maar dat er natuurlijke vijanden worden ingezet.

Het minimaliseren van het energieverbruik wordt gerealiseerd door zogeheten ‘Groen Label’-kassen te gebruiken. Deze kassen, die gebruik maken van state-of-the-art technieken, verliezen bijzonder weinig energie aan de omgeving. Daarnaast zijn alle teeltbedrijven van SweetPoint uitgerust met een WKK-centrale. Dit is een eigen energiecentrale, gebaseerd op warmtekrachtkoppeling. Met behulp van deze centrales wordt warmte voor de verwarming van de kassen, CO2 voor een betere groei van de planten én elektriciteit geproduceerd. Omdat er meer elektriciteit geproduceerd wordt dan dat er voor eigen gebruik nodig is, wordt een groot deel teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet.

Gezond en Zoet

De zoete puntpaprika van SweetPoint is veel zoeter dan een blokpaprika en ontzettend gezond. Het bevat veel foliumzuur, nul procent vet en een vitamine C gehalte dat gelijk staat aan maar liefst vier sinaasappels.

De puntpaprika vormt een grote uitzondering op de doorgaans wat pittige smaak van een paprika. Kenners roemen de puntpaprika’s van SweetPoint om hun zoete smaak. Om het unieke zoete karakter van de puntpaprika’s te waarborgen, voeren we regelmatig onafhankelijke testen uit. Hierbij wordt onder meer de Brix-waarde gemeten. De Brix-waarde geeft het natuurlijk suikergehalte aan. Waar de meeste paprika’s een waarde tussen drie en zeven noteren, kent de puntpaprika keer op keer een Brix-waarde van acht tot negen.