Puntpaprika specialist
SweetPoint

Energie

SweetPoint teelt puntpaprika’s met een zo laag mogelijke milieudruk. De organisatie hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op een respectvolle manier omgaan met de omgeving en opereren volgens de principes van duurzaamheid staat bij SweetPoint hoog in het vaandel.

Minimalisering van het energieverbruik wordt gerealiseerd door zogenaamde ‘Green Label’ kassen. Deze kassen verliezen zeer weinig energie aan de omgeving. Bovendien zijn alle telers van SweetPoint uitgerust met een WKK (warmtekrachtkoppeling) installatie. Dit is een eigen energiecentrale, op basis van warmtekrachtkoppeling. Met behulp van deze installaties wordt warmte opgewekt voor het verwarmen van de kassen en tegelijkertijd CO² geproduceerd voor een betere groei van de planten. Daarmee wekken we ook energie op. Naarmate er meer elektriciteit wordt geproduceerd dan nodig is voor eigen gebruik, wordt dat deel van de elektriciteit aan het elektriciteitsnet “terug geleverd”. Teeltlocatie Made (NB) biedt voldoende elektriciteit om 2.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

AARDWARMTE