Puntpaprika specialist
SweetPoint

Water

SweetPoint teelt puntpaprika’s met een zo laag mogelijke milieudruk. De organisatie hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op een respectvolle manier omgaan met de omgeving en opereren volgens de principes van duurzaamheid staat bij SweetPoint hoog in het vaandel.

In een gesloten teeltsysteem worden water, meststoffen en andere materialen die de planten en puntpaprika’s niet opnemen, hergebruikt en aangevuld.