Puntpaprika specialist
SweetPoint

Milieukeur

Milieukeur is sinds een paar jaar bekend in Nederland. SweetPoint is sinds 2017 Milieukeur gecertificeerd.

Milieukeur houd zich bezig met de thema’s:

 • Duurzame teelt
 • Gewasbescherming
 • Waterkwaliteit en -kwantiteit
 • Energie en klimaat
 • Biodiversiteit en landschap
 • Verpakking en afval
 • Teler en werknemers

THEMA’S INTEGRAAL DUURZAMER MILIEUKEUR TEELT

Belangrijke duurzaamheidsthema’s maken onderdeel uit van de Milieukeur certificatieschema’s voor plantaardige producten uit de bedekte teelt:

 • Voor sterke en gezonde planten
 • Voor veilige en schone producten
 • Geteeld door progressieve boeren en tuinders, met innovatieve-technieken voor een duurzamere teelt

WATERKWALITEIT EN -KWANTITEIT

 • Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Opslaan en hergebruiken van water

BIODIVERSITEIT EN LANDSCHAP

 • Zorgen voor duisternis in de nacht, zoveel mogelijk afschermen van lichthinder
 • Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen rond de kas en op het erf

TELER EN WERKNEMERS

 • Goede en veilige arbeidsomstandigheden
 • Extra aandacht voor correcte omgang met tijdelijke arbeidskrachten via uitzendbureaus
 • Waardering voor duurzamer geteelde producten

sweetpoint milieukeur

GEWASBESCHERMING

 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten en plagen
 • Schadelijke gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan
 • Een maximum voor de totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen
 • Bovenwettelijke reductie van residuen op het product

ENERGIE EN KLIMAAT

 • Vermindering van de emissie van broeikasgassen, bijvoorbeeld door:
 • Beperking van energieverbruik
 • Gebruik van duurzame energie
 • Beperking lachgasemissies door bodem-/bemestingsmaatregelen

VERPAKKING EN AFVAL

 • Mogelijk maken van effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding

Bron: Milieukeur