Puntpaprika specialist
SweetPoint

MAXIMAAL RESPECT VOOR MENS, MILIEU EN OMGEVING

SweetPoint teelt puntpaprika’s met een zo laag mogelijke milieudruk. De organisatie hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op een respectvolle manier omgaan met de omgeving en opereren volgens de principes van duurzaamheid staat bij SweetPoint hoog in het vaandel. Bekijk de video over de duurzame maatregelen in de teelt.
In een gesloten teeltsysteem worden water, meststoffen en andere materialen die de planten en puntpaprika’s niet opnemen, hergebruikt en aangevuld. SweetPoint teelt maximaal biologisch. Dit betekent dat er zo min mogelijk chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt tegen ziekten en plagen, maar natuurlijke vijanden worden ingezet.